Actualitatea ambasadei

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

Vă facem cunoscut că Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2020 – 2021, a fost lansat. Bursele sunt oferite cetăţenilor străini care provin din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, pentru studii universitare şi postuniversitare. Perioada de înscriere a început la data de 16 decembrie 2019, iar data limită de depunere a dosarelor la Ambasada României la Haga este cel târziu vineri, 6 martie 2020.

Notă: Precizăm că domeniile medicină, medicină dentară și farmacie nu sunt eligibile pentru acest tip de burse.

Prezentăm, în cele de mai jos, metodologia, calendarul şi lista universităţilor înscrise în program:

Metodologie:

Scholarships offered by the Romanian State to foreign citizens through the MFA

The scholarship program offered by the Romanian state, through the Ministry of Foreign Affairs, to foreign citizens, based on H.G. 288/1993, for the academic year 2020 - 2021, was launched. The scholarships are offered to foreign citizens from countries that are not members of the European Union, for undergraduate and postgraduate studies. The registration period begun on 16 December 2019 and the deadline for submitting the application files at the Emabssy of Romania in The Hague is no later than Friday, 6 March 2020.

Note: Please note that medicine, dental medicine and pharmacy are not eligible fo this type of scholarships.

See the methodology, calendar and list of universities enrolled in the program:

Methodology:

Bourses d’études offertes par l’État roumain aux citoyens étrangers

Le programme de bourses d'études offert par l'état roumain, par le Ministère des Affaires Étrangères, aux citoyens étrangers, basé sur H.G. 288/1993, pour l'année académique 2020-2021, a été lancée. Les bourses sont offertes aux citoyens étrangers de pays qui ne sont pas membres de l'Union Européenne, pour des études universitaires et postuniversitaires. La période d'inscription a commence le 16 décembre 2019 et la date limite de soumission des dossiers a l’Ambassade de Roumanie a la Haye est au plus tard vendredi, 6 mars 2020.

Note: Les etudes de medicine, medicine dentaire et pharmacie ne sont pas eligibles pour ce type de bourses. 

Voir la méthodologie, le calendrier et la liste des universités inscrites au programme:

Méthodologie:

  •  

140 de ani de relații diplomatice RO-NL: 24 ianuarie 1880 – recunoașterea independenței României de către Țările de Jos

24.01.2020

România şi Țările de Jos au avut, de-a lungul istoriei, strânse legături în primul rând în plan economic. Regatul Țărilor de Jos a început să…

Programul Secției Consulare în data de 24 ianuarie 2020

20.01.2020

Vă informăm că, potrivit prevederilor legale în vigoare, Ambasada României în Regatul Țărilor de Jos va fi închisă în data de 24 ianuarie 2019. Prin …

Interviu acordat de ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a acordat pentru platforma "Umbrela Strategică" un interviu privind priorităţile diplomaţiei româneşti.…