Prima pagină

Despre noi

Ambasada României la Haga asigură ansamblul funcţiilor de reprezentare a României în Regatul Ţărilor de Jos. În virtutea acestor funcţii, ambasada promovează şi protejează interesele statului român şi ale cetăţenilor români, în conformitate cu dreptul internaţional, legislaţiile română şi olandeză. În exercitarea funcţiilor de reprezentare, ambasada coordonează activitatea Consulatelor Onorifice ale României de la Rotterdam, Venlo, Putten si Berkel-Enschot.

Ambasada României asigură dialogul dintre instituţiile române şi olandeze în toate domeniile de cooperare care formează conţinutul relaţiilor dintre România şi Regatul Ţărilor de Jos. Echipa Ambasadei este dedicată promovării relaţiilor de prietenie dintre România şi Ţările de Jos, a valorilor noastre europene, a imaginii românilor în această ţară, a dezvoltării şi aprofundării în continuare a relaţiilor excelente care există între România şi Regatul Ţărilor de Jos, contribuind cu idei şi expertiză la formularea agendei de cooperare în plan politic, economic, cultural, academic şi ştiinţific, într-o manieră care să pună în valoare profilul european al României, potenţialul său de dezvoltare economică şi modernizare a societăţii, bogatul şi prestigiosul patrimoniu cultural românesc şi multiplele resurse intelectuale şi de talent ale românilor.

Ambasada se preocupă activ de menţinerea şi dezvoltarea legăturilor între comunitatea românească din Ţările de Jos şi statul român. Acordăm toată atenţia apărării intereselor comunităţii românesti, soluţionării cazurilor de vulnerabilitate şi prevenirii unor situaţii de abuzuri.

Activitatea ambasadei se desfăşoară pe fondul unei relaţii bilaterale strânse şi de durată, între două state care împărtăşesc valorile umane fundamentale ale democraţiei, statului de drept, libertăţii şi prosperităţii, promovează pacea, drepturile omului şi cooperarea internaţională şi sunt animate de o viziune comună asupra subiectelor de interes global.

Relaţiile diplomatice româno-olandeze au fost stabilite în 1880.

Specificul şi atribuţiile ambasadei

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare sunt reprezentanţele României care funcţionează pe teritoriul altor state în scopul reprezentării, apărării şi promovării intereselor statului român şi ale cetăţenilor români, în statele în care sunt acreditate/înfiinţate sau la organizaţiile internaţionale la care sunt trimise.

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare îndeplinesc sarcinile de politică externă a României şi contribuie efectiv la realizarea acestora, sub îndrumarea şi controlul Ministerului Afacerilor Externe.

Ele îşi desfăşoară activitatea în concordanţă cu legile României, cu prevederile Convenţiilor de la Viena din 1961 şi 1963, cu tratatele, acordurile şi alte convenţii internaţionale la care România este parte, cu normele şi regulile dreptului internaţional şi în conformitate cu legislaţia şi uzanţele din statul de reşedinţă.

Misiunile diplomatice sunt conduse de un şef de misiune titular - ambasador sau de un însărcinat cu afaceri permanent sau de un însărcinat cu afaceri ad interim (a.i.).

Ambasadorul se numeşte prin Decret al Preşedintelui României, iar în procedura de numire sunt consultate Comisiile de politică externă ale Parlamentului României.

Însărcinatul cu afaceri permanent se numeşte prin Ordin al ministrului afacerilor externe, iar însărcinatul cu afaceri ad interim - de către şeful de misiune titular sau după caz, de către ministrul de externe.

În absenţa şefului misiunii diplomatice, prerogativele acestuia sunt încredinţate unui însărcinat cu afaceri a.i. care va fi notificat ca atare la M.A.E. al statului acreditar şi la nivelul Corpului Diplomatic.

Misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti în străinătate sunt încadrate, după caz, cu personal diplomatic, consular, tehnico-administrativ, precum şi cu personal contractual (în cazul institutelor culturale din străinătate).

Din categoria personalului diplomatic şi consular al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României pot face parte şi angajaţi ai altor instituţii ale administraţiei publice centrale de specialitate.

Şeful misiunii diplomatice este reprezentantul oficial unic al României în statul în care este acreditat sau la o organizaţie internaţională şi îl reprezintă pe Preşedintele României pe lângă şeful statului acreditar sau preşedintele organizaţiei. În această calitate, el are competenţa generală de reprezentare a statului şi de apărare a intereselor statului român, ale persoanelor fizice şi juridice de cetăţenie sau naţionalitate română.

Şeful misiunii diplomatice acreditat în ţara de reşedinţă este principalul îndrumător în exterior al activităţii pe care o desfăşoară celelalte reprezentanţe ale României pe linia dezvoltării în ansamblu a relaţiilor cu statul acreditar.

Misiunea diplomatică are următoarele atribuţii de ordin general:

  • exercită funcţia de reprezentare a Statului Român.
  • acţionează pentru realizarea obiectivelor stabilite de autorităţile centrale ale puterii şi administraţiei publice în domeniul politicii externe.
  • acţionează pentru promovarea intereselor României în relaţiile cu statul acreditar.
  • apără interesele Statului Român, ale cetăţenilor români - persoane fizice şi juridice.
  • contribuie la dezvoltarea şi perfecţionarea cadrului juridic al relaţiilor dintre România şi statul acreditar, participă la elaborarea şi încheierea unor noi instrumente politico-juridice de colaborare şi acţionează pentru aplicarea acestora.
  • urmăreşte evoluţia situaţiei politice, economice, sociale, culturale din statul acreditar şi pe această bază, prezintă propuneri pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale.
  • acţionează pentru cunoaşterea, apropierea şi atragerea comunităţilor româneşti şi a cetăţenilor români aflaţi în ţările de reşedinţă, la sprijinirea şi promovarea intereselor României.

 

 

140 de ani de relații diplomatice RO-NL: 24 ianuarie 1880 – recunoașterea independenței României de către Țările de Jos

24.01.2020

România şi Țările de Jos au avut, de-a lungul istoriei, strânse legături în primul rând în plan economic. Regatul Țărilor de Jos a început să…

Programul Secției Consulare în data de 24 ianuarie 2020

20.01.2020

Vă informăm că, potrivit prevederilor legale în vigoare, Ambasada României în Regatul Țărilor de Jos va fi închisă în data de 24 ianuarie 2019. Prin …

Interviu acordat de ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a acordat pentru platforma "Umbrela Strategică" un interviu privind priorităţile diplomaţiei româneşti.…