Relaţii bilaterale

Relaţii economice

Cadrul juridic 

  • Acord pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 19 aprilie 1994 şi intrat în vigoare la
  • 1 februarie 1995, cu valabilitate pe o perioadă nedeterminată.
  • Convenţia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitul pe venit şi capital, semnată la Haga, la 5 martie 1998 şi intrată în vigoare la 29 iulie 1999.
  • Memorandum de Înţelegere privind Programul de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Olandei, semnat la 5 martie 1998 şi intrat în vigoare la 11 august 1998.
  • Memorandum de Înţelegere în domeniul managementului apelor, între Administraţia Naţională Apele Române şi Uniunea Administraţiilor de Apă din Olanda, semnat la Haga şi intrat în vigoare la 23 iunie 2008.

Relații economice

Schimburile comerciale se derulează, în principal, în baza „Tratatului de Aderare a României (şi Bulgariei) la Uniunea Europeană” şi sunt caracterizate, în ultimii ani, de creştere constanta.

Schimburile comerciale bilaterale au avut o dinamică pozitivă constantă în ultimii ani, plasând Olanda între primii 10 parteneri comerciali ai României

Volumul total al schimburilor bilaterale a depăşit pentru prima oară pragul de 1 miliard de euro în anul 2004 şi s-a menţinut în aceleaşi coordonate de succes şi în anii următori.

În anul 2017, Olanda şi-a consolidat poziţia în clasamentul partenerilor comerciali ai României atât la export (2,57%), cât şi la import (4,02%). Faţă de anul anterior, exportul a înregistrat valoarea de 1.610 milioane Euro (în creștere cu 10.75%), iar importul a crescut cu 9,79%, înregistrând 3.036 milioane Euro.

Deficitul României pe această relaţie continuă să se adâncească, ridicându-se la 1.426 milioane Euro (a 4-a poziție între ţările “generatoare” de deficit comercial, după China, Ungaria şi Polonia) în creştere cu 8,7%.

Odată cu introducerea de  la 1 ianuarie 2007  a  sistemului  de  înregistrare  INTRASTAT a schimburilor intracomunitare, în raportările privind volumul intrărilor de marfă având ca ţară de origine Olanda „efectul Rotterdam” a încărcat statistic in mod determinant deficitul comercial bilateral. Astfel, parte din bunurile importate din ţări terte, prin portul Rotterdam, sunt puse în liberă circulaţie în Olanda, livrate către România şi înregistrate statistic ca achiziţie intracomunitară, cu ţara de expediţie Olanda. Printre mărfurile al căror volum raportat semnificativ cade sub incidenţa acestui efect sunt: vehiculele, produsele chimice, maşinile şi echipamentele electrice.

Olanda este al 7-lea partener comercial al RO în 2017, cu 3,36% din totalul comerţului exterior al României. Valoarea schimburilor comerciale româno-olandeze, faţă de perioada similară din 2016, a fost de 4.646 milioane Euro (+10.12%) din care export 1.610 milioane Euro (+10.75%) şi import 3036 milioane Euro (+9,79%).

Olanda se menţine pe primul loc în topul investitorilor străini în România

Conform  statisticilor  Oficiului  Naţional  al  Registrului  Comertului, Olanda  s-a menţinut în ultimii 13 ani pe primul loc în clasamentul pe ţări de reşedinţă al investitorilor în societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social.La finalul anului 2017 erau înregistrate 5.112 societăţi comerciale româneşti cu participare olandeză la capitalul social, cu un sold de 9,027 miliarde euro, reprezentând 20,78% din totalul capitalului străin subscris în România

Domeniile prioritare în care s-a investit sunt: industria construcţiilor navale, industria alimentară, industria chimica, logistica, comunicații, IT, prelucrarea produselor petroliere, construcții, industria siderurgică, sectorul financiar-bancar, consultanță.

140 de ani de relații diplomatice RO-NL: 24 ianuarie 1880 – recunoașterea independenței României de către Țările de Jos

24.01.2020

România şi Țările de Jos au avut, de-a lungul istoriei, strânse legături în primul rând în plan economic. Regatul Țărilor de Jos a început să…

Programul Secției Consulare în data de 24 ianuarie 2020

20.01.2020

Vă informăm că, potrivit prevederilor legale în vigoare, Ambasada României în Regatul Țărilor de Jos va fi închisă în data de 24 ianuarie 2019. Prin …

Interviu acordat de ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a acordat pentru platforma "Umbrela Strategică" un interviu privind priorităţile diplomaţiei româneşti.…