Relaţii bilaterale

Cadrul juridic bilateral

1. Convenţie de extrădare a răufăcătorilor între România şi Regatul "Ţărilor de Jos, semnată la Bucureşti, la 27 septembrie/9 octombrie 1894, intrată în vigoare la 10 iunie 1895.

2. Tratat de reglementare judiciară, de arbitraj şi de conciliaţiune între România şi Regatul Ţărilor de Jos, semnat la Haga, la 22 ianuarie 1930, intrat în vigoare la 6 ianuarie 1931.

3. Aranjament comercial între România şi Ţările de Jos, semnat la Haga, la 29 august 1930, intrat în vigoare la 1 septembrie 1930.

Documente conexe: Acordul comercial dintre Republica Socialistă România şi Benelux din 8 decembrie 1970, prin care se prevede menţinerea în vigoare a prezentului Aranjament comercial.

4. Învoială, prin schimb de scrisori, între România şi Ţările de Jos privitoare la gratuitatea vizării certificatelor de origine, semnată la Bucureşti, la 4 ianuarie 1933.

5. Acord între guvernul Republicii Populare Române şi guvernul Regatului Olandei, relativ la transporturile aeriene civile, semnat la Haga, la 27 august 1957, intrat în vigoare la 1 septembrie 1958.

6. Acord de plăţi între Republica Populară Română şi Uniunea Economică Belgo-Luxemburgheză şi Olanda, semnat la Bucureşti, la 30 septembrie 1960, intrat în vigoare la 1 octombrie 1960.

7. Acord cultural între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Regatului Olandei, semnat la Bucureşti, la 13 ianuarie 1967, intrat în vigoare la 20 iulie 1967.

8. Înţelegere, prin schimb de note verbale, privind acordarea, pe bază de reciprocitate, de vize călătorii nelimitate pe toată durata misiunii pentru toţi membrii ambasadelor, semnată la Bucureşti, la 3 martie 1967, intrată în vigoare la 9 martie 1967.

9. Acord între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Regal al Olandei privind reglementarea problemelor financiare în suspensie, semnat la Haga, la 8 mai 1967, intrat în vigoare la 31 iulie 1967.

Notă: Prezentul acord a înlocuit Protocolul financiar din 30 septembrie 1960.

10. Acord veterinar între Republica Socialistă România şi Regatul Olandei, semnat la Haga, la 20 iulie 1967, intrat în vigoare la 9 martie 1968.

11. Acord de cooperare economică, industrială şi tehnică pe termen lung între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Regatului Olandei, semnat la Bucureşti, la 14 mai 1975, intrat în vigoare la 1 aprilie 1976.

Notă: Prezentul acord a înlocuit Acordul de cooperare economică din 20 iulie 1967.

12. Convenţie între Republica Socialistă România şi Regatul Olandei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale în materie de impozite pe venit şi pe avere, semnată la Bucureşti la 27 martie 1979, intrată în vigoare la 5 decembrie 1980.

Notă: Prezenta Convenţie a fost înlocuită de Convenţia între România şi Regatul Olandei, din 5 martie 1998, la data intrării acesteia în vigoare.

13. Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos privind navigaţia pe căile navigabile interioare, semnat la Bucureşti, la 20 octombrie 1992, intrat în vigoare la 1 februarie 1996.

14. Acord privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos, semnat la Bucureşti, la 19 aprilie 1994, intrat în vigoare la 1 februarie 1995.

Notă: Prezentul Acord a înlocuit Acordul privind încurajarea reciprocă a investiţiilor, din 27 octombrie 1983, cu excepţia dispoziţiilor privind diferendele, prevăzute la art. 9 din Acordul respectiv.

15. Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos privind transporturile rutiere internaţionale, semnat la Bucureşti, la 19 aprilie 1995, intrat în vigoare la 22 decembrie 1996.

Notă: La data intrării în vigoare, prezentul Acord a înlocuit Acordul Rutier din 23 aprilie 1968.

16. Acord între Guvernul României, pe de o parte, şi Guvernele Regatului Belgiei, Marelui Ducat de Luxemburg şi Regatul Ţărilor de Jos, pe de altă parte, privind readmisia persoanelor aflate în situaţie ilegală, semnat la Bucureşti, la 6 iunie 1995, intrat în vigoare la 1 octombrie 2006.

17. Acord, prin schimb de scrisori, între Guvernul României şi Guvernele ţărilor BENELUX referitor la desfiinţarea obligativităţii vizelor pentru paşapoartele diplomatice, semnat la Bucureşti, la 6 iunie 1995, intrat în vigoare la 14 iunie 1995.

18. Convenţia între România şi Regatul Olandei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale privind veniturile pe venit şi pe capital, semnată la Haga, la 5 martie 1998, intrată în vigoare la 29 iulie 1999.

Notă: La data intrării sale în vigoare, prezenta Convenţie a înlocuit Convenţia pentru evitarea dublei impuneri din 27 martie 1979.

19. Memorandum de Înţelegere-Program de cooperare economică între Guvernul României şi Guvernul Olandei, semnat la Haga, la 5 martie 1998, intrat în vigoare la 11 august 1998.

20. Memorandum de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Ţărilor de Jos privind posibilitatea angajării, pe bază de reciprocitate, a membrilor de familie ai personalului misiunilor diplomatice şi consulare din România şi Regatul Ţărilor de Jos, semnat la Haga, la 18 mai 2001, intrat în vigoare la 22 mai 2001.

21. Acord între România şi Regatul Ţărilor de Jos pentru exportul prestaţiilor de securitate socială, semnat la Bucureşti, la 13 noiembrie 2001, intrat în vigoare la 1 noiembrie 2002.

22. Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos privind acordarea de privilegii şi imunităţi ofiţerilor români de legătură la Oficiul European de Poliţie, realizat prin schimb de note verbale la Haga la 17 ianuarie 2006, semnat la Haga, la 17 ianuarie 2006, intrat în vigoare la 1 februarie 2007.

23. Convenţia între România şi Regatul Ţărilor de Jos pentru Antilele Olandeze privind schimbul automat de informaţii referitoare la veniturile din economii sub forma plăţilor de dobânzi, convenită prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti, la 7 octombrie 2006 şi la Willemstad, la 20 octombrie 2006, intrată în vigoare la 8 septembrie 2007.

24. Convenţia între România şi Regatul Ţărilor de Jos pentru Aruba privind schimbul automat de informaţii referitoare la veniturile din economii sub forma plăţilor de dobânzi, convenită prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti, la 7 octombrie 2006 şi la Haga, la 1 noiembrie 2006, intrată în vigoare la 8 septembrie 2007.

 

140 de ani de relații diplomatice RO-NL: 24 ianuarie 1880 – recunoașterea independenței României de către Țările de Jos

24.01.2020

România şi Țările de Jos au avut, de-a lungul istoriei, strânse legături în primul rând în plan economic. Regatul Țărilor de Jos a început să…

Programul Secției Consulare în data de 24 ianuarie 2020

20.01.2020

Vă informăm că, potrivit prevederilor legale în vigoare, Ambasada României în Regatul Țărilor de Jos va fi închisă în data de 24 ianuarie 2019. Prin …

Interviu acordat de ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a acordat pentru platforma "Umbrela Strategică" un interviu privind priorităţile diplomaţiei româneşti.…