Regatul Ţărilor de Jos

Condiţii de călătorie

ATENŢIE!: Pe durata şederii în Olanda sunteţi supuşi legilor, normelor şi procedurilor olandeze.

Şedere temporară

Condiţiile generale de intrare şi şedere în Olanda pentru cetăţenii români, pentru o perioadă de până la trei luni, sunt următoarele:

 • deţinerea unui paşaport sau cărţi de identitate valabile

Atenţie!: actele de identitate cu deteriorări vă pot crea probleme la trecerea graniţei.

Atenţie!: călătoria în Antilele Olandeze (Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba şi Sint Eustatius) necesită deţinerea unui paşaport. Nu este necesar să aveţi viză.

 • asigurare medicală pentru situaţii de urgentă (cardul european de asigurare medicală şi/sau asigurare medicală de călătorie încheiată la o companie privată);
 • absenţa unei interdicţii de intrare pe teritoriu olandez sau în spaţiul Schengen (aceasta poate fi verificată de autorităţile de frontieră prin consultarea Sistemului Informatic Schengen)

Vă recomandăm să deţineţi mijloacele financiare necesare acoperirii cheltuielilor pe durata călătoriei.

Cei care doresc să rămână pe teritoriul Olandei pentru o perioadă de până la 90 de zile nu au obligaţia de a obţine in prealabil o autorizaţie de şedere temporară (viza MVV) de la Ambasada Olandei la Bucureşti sau de a se înregistra la autorităţile olandeze.

Şedere pe termen lung

În cazul şederilor care depăşesc 90 de zile, este necesar să vă înregistraţi cu o adresă la primăria olandeză pe raza căreia domiciliaţi, iar apoi la Agenţia pentru Imigrare şi Naturalizare (www.ind.nl).

În cazul şederii pe termen lung, IND vă poate emite un permis de şedere (verblijstitel).

Cetăţenii români care au avut rezidenţa legală neîntreruptă (dovedită cu permise de şedere) pe teritoriul Olandei pentru o perioadă de 5 ani pot solicita un permis de şedere permanentă. De asemenea, şederea neîntreruptă  pentru o perioadă de 5 ani dă dreptul la solicitarea cetăţeniei olandeze. Autoritatea responsabilă în această privinţă este tot IND.

Atenţie: În cazul obţinerii cetăţeniei olandeze, autorităţile olandeze vă vor solicita să renunţaţi la cetăţenia română.

Informaţiile prezentate au caracter general urmând ca informaţii specifice despre procedura de înregistrare şi documentele ce vor fi prezentate să se obţină de fiecare aplicant de la autorităţile olandeze de resort.

Angajare

Până la 31 decembrie 2013, cetăţenii români care doresc să se angajeze în Olanda sunt supuşi obligativităţii obţinerii unui permis de muncă. Permisul poate fi solicitat doar de către angajator şi este emis de Agenţia pentru Forţa de Muncă şi Asigurări Sociale (UWV) (www.uwv.nl)

Site-ul internet al UWV poate fi folosit şi pentru găsirea de posibile locuri de muncă.

Pentru a solicita un permis de muncă, angajatorul trebuie să dovedească îndeplinirea următoarelor condiţii:

 • a făcut toate demersurile posibile, timp de 3 luni, pentru a ocupa postul disponibil cu un angajat care nu necesită permis de muncă;
 • a publicat un anunţ de angajare prin UWV cu 5 săptămâni înainte de a cererea permisului;
 • persoana pentru care se solicită permisul trebuie să aibă între 18 şi 45 de ani;
 • viitorul angajat trebuie să deţină sau să fi solicitat un permis de şedere în Olanda.

UWV are la dispoziţie o perioadă de maxim 5 săptămâni pentru a lua o decizie privind solicitarea permisului de muncă.

Sunt exceptate de la obligativitatea obţinerii unui permis de muncă următoarele categorii:

 • persoanele fizice autorizate (zelfstandinge zonder personeel - ZZP);
 • imigranţii înalt calificaţi (kennismigranten), al căror venit anual brut în Olanda depăşeşte anumite praguri:
  • pentru cei sub 30 de ani: 37.575 euro
  • pentru cei peste 30 de ani: 51.239 euro
  • pentru cei angajaţi în primul an după terminarea studiilor în Olanda: 26.931 euro
 • soţul/soţia sau partenerul/partenera (conform legislaţiei olandeze) unui imigrant înalt calificat.

În cazul încadrării în una din categoriile exceptate, solicitaţi IND emiterea unui permis de şedere care scuteşte de la obligativitatea permisului de muncă.

În cazul lucrătorilor români care urmează să lucreze în Olanda în baza unui contract de furnizare de servicii trans-frontaliere al unei companii cu sediul intr-o ţară UE, se aplică sistemul de notificare prealabilă, prin care furnizorii de servicii sunt exceptaţi de la obţinerea unui permis de muncă pentru angajaţii lor, originari din România, în următoarele condiţii:

 • furnizorul de servicii are sediul in afara Olandei, într-o ţară UE în care se aplică regulile privind libera circulaţie a serviciilor, şi nu este doar o căsuţă poştală;
 • serviciile furnizate nu implică detaşarea ulterioară a lucrătorilor în scopul furnizării de forţă de muncă;

serviciile sunt înregistrate la UWV înainte de a se începe furnizarea acestora.

Furnizorul de servicii va trebui să se adreseze fie instituţiei competente a statului membru în care îşi are sediul firmei sau la UWV pentru furnizarea informaţiilor solicitate (numele şi adresa angajatorului, profilul companiei, detalii de înregistrare în ţara de origine, numele şi adresa persoanei către care se va furniza serviciul, natura serviciului ce urmează a fi furnizat, locul şi durata de furnizare a serviciului, identitatea angajaţilor).

 

140 de ani de relații diplomatice RO-NL: 24 ianuarie 1880 – recunoașterea independenței României de către Țările de Jos

24.01.2020

România şi Țările de Jos au avut, de-a lungul istoriei, strânse legături în primul rând în plan economic. Regatul Țărilor de Jos a început să…

Programul Secției Consulare în data de 24 ianuarie 2020

20.01.2020

Vă informăm că, potrivit prevederilor legale în vigoare, Ambasada României în Regatul Țărilor de Jos va fi închisă în data de 24 ianuarie 2019. Prin …

Interviu acordat de ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a acordat pentru platforma "Umbrela Strategică" un interviu privind priorităţile diplomaţiei româneşti.…