Servicii consulare şi vize

Viza română. Servicii pentru cetăţenii străini

Regimul de călătorie aplicabil cetăţenilor terţi membri de familie ai cetăţenilor UE/SEE/CH

Potrivit dispoziţiilor art.5 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.102/2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, viza de intrare pentru străinii, membri de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene (UE), Spaţiului Economic European (SEE) şi Confederaţiei Elveţiene (CH) se procesează, la cerere, fără plata taxelor consulare, în cel mai scurt termen și pe baza unei proceduri accelerate.

Programarea în vederea depunerii cererii de viză pentru membrul de familie al unui cetăţean UE/SEE/CH nu este imperativă, aceste solicitări se preiau în cel mai scurt timp, putând fi depuse la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României, direct în timpul orelor de program cu publicul.

La solicitarea de vize de intrare în România, străinii, membri de familie ai cetăţenilor UE/SEE/CH, trebuie să prezinte:

- cererea tip (link către formular cerere viză de scurtă şedere de pe site-ul MAE: http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2018/protectia_date_cnv/2018.06.11_2._formular_abc_nou_v.04.06.2018.pdf)

- paşaportul valabil;

- paşaportul, sau actul de identitate al cetăţeanului UE/SEE/CH, în original şi în fotocopie, iar, în cazul în care cetăţeanul UE/SE/CH se află deja pe teritoriul României, copia paşaportului sau a actului de identitate, precum şi copia documentului care atestă rezidenţa pe teritoriul României al cetăţeanului UE/SEE/CH, certificată conform cu originalul de către Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

- documente doveditoare ale relaţiei de rudenie.

 Străinul, membru de familie al unui cetăţean UE/SEE/CH este reprezentat de:

  • soţ sau soţie;
  • descendenţii în linie directă, indiferent de cetăţenie, care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau care se află în întreţinerea cetăţeanului UE/SEE/CH, precum şi cei ai soţului/soţiei;
  • ascendenţii în linie directă, indiferent de cetăţenie, care se află în întreţinerea cetăţeanului UE/SEE/CH, precum şi cei ai soţului/soţiei.

Se va avea în vedere că în formularul de solicitare a vizei de intrare în România, câmpurile marcate cu asterisc (*) nu sunt obligatorii pentru străinii membri de familie ai cetăţenilor UE/SEE/CH.

Prin excepţie de la prevederile art.5 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.102/2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, străinul, membru de familie al unui cetăţean UE/SEE/CH poate fi scutit de la obligativitatea obţinerii unei vize de intrare în România, dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

- însoţeşte un cetăţean UE/SEE/CH în România, sau se alătură unui cetăţean UE/SEE/CH care îşi exercită dreptul de rezidenţă pe teritoriul României;

- deţine un document valabil, care atestă rezidenţa pe teritoriul unui alt stat membru în calitate de membru de familie al cetăţeanului UE/SEE/CH pe care îl însoţeşte sau căruia i se alătură pe teritoriul României.

****

Noi condiţii de viză română pentru cetăţenii străini după 1 februarie 2014

Începând cu 1 ianuarie 2014, deţinătorii de viză Schengen sau de permis de şedere emis de un stat membru schengen NU AU NEVOIE de viză pentru a intra în România. Acest lucru înseamnă că, dacă cetăţeanul străin are o viză Schengen valabilă sau un permis de şedere valabil emis de un stat Schengen, nu are nevoie de viză pentru a călători în România.

FOARTE IMPORTANT:

- dacă cetăţeanul străin are viză Schengen, aceasta trebuie să fie pentru două intrări sau pentru intrări multiple; dacă viza este pentru două intrări şi acestea au fost deja folosite (fapt arătat de ştampilele poliţiei de graniţă de pe paşaport), atunci este nevoie de viză pentru a călători în România;

- cetăţeanul străin poate sta în România maximum 90 de zile într-un interval de 180 de zile, ceea ce înseamnă că;

- dacă cetăţeanul străin stă timp de 90 de zile neîntrerupt în România, după această perioadă trebuie să părăsească România şi să aştepte timp de 90 zile înainte de a se putea întoarce în România;

- dacă cetăţeanul străin călătoreşte de mai multe ori în România într-un interval de 180 de zile, toate perioadele de şedere în România în acest interval nu trebuie să însumeze mai mult de 90 de zile;

- şederea în România nu poate depăşi data de valabilitate a vizei Schengen sau a permisului de şedere, ceea ce înseamnă că:

            - cetăţeanul străin nu poate sta în România după data de expirare a vizei Schengen sau a permisului de şedere emis de statul Schengen;

            - cetăţeanul străin nu poate sta în România mai mult decât numărul de zile acordate de viza Schengen (de exemplu, dacă viza Schengen este cu drept de şedere de 25 de zile, cetăţeanul străin poate petrece maximum 25 de zile în România);

- dacă cetăţeanul străin intenţionează să stea în România mai mult de 90 de zile, este necesar să aplice pentru o viză de lungă şedere înainte de a călători în România;

- toţi cetăţenii străini care călătoresc în România trebuie să respecte următoarele condiţii:

            - să deţină documente care justifică scopul vizitei în România, unde vor locui şi să facă dovada deţinerii de mijloace financiare suficiente pentru întreaga durată a şederii în România, precum şi dovada biletului de întoarcere în ţara de origine sau de tranzitare către o altă ţară în care are dreptul de a intra;

            - să nu facă parte din categoria de cetăţeni non-UE cărora le este refuzată intrarea pe teritoriul României sau care au fost declaraţi ca fiind indezirabili;

            - să nu existe pe numele lor o alertă de refuzare a dreptului de intrare şi să nu fie înregistraţi în Schengen Information System;

            - să nu reprezinte un pericol la adresa securităţii naţionale, ordinii publice sau sănătăţii publice.

Detalii privind viza română pot fi găsite accesând www.mae.ro/node/1469

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

INFORMARE CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 506/2004privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Ministerul Afacerilor Externe - înregistrat ca operator de date cu caracter personal, în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), sub numărul de operator 5285, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: preluarea şi procesarea facilitată a cererilor de vize de intrare în România.

Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal pentru motivele de mai sus, care optează pentru solicitarea unei vize de intrare în România online, prin intermediul portalului electronic de facilitare a solicitării vizelor, E-VIZA, au obligaţia de a furniza datele solicitate prin formularele de solicitare a vizei*, refuzul de a furniza datele solicitate, determinând inadmisibilitatea cererii de viză care nu va fi preluată la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate, pentru preluarea acestora din portalul electronic E-VIZA, numai misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor**. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la misiunea diplomatică/oficiul consular al României, către care aţi transmis solicitarea dumneavoastră de viză. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră, comunicate prin portalul electronic E-VIZA, nu vor fi transferate în străinătate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

 

Alegeri Prezidenţiale 2019. Secţiile de votare din Olanda

15.11.2019

În baza deciziei AEP, în Olanda sunt organizate 25 de secţii de votare, după cum urmează: Amsterdam: 5 secţii la Sporthallen Zuid (adresa: …

Japanese Tables Evening- Leiden

15.11.2019

La data de 13 noiembrie 2019, ambasadorul României, Brândușa Predescu şi Alexandra Calu, diplomat în cadrul Ambasadei, au participat la evenimentul…

Vizită de lucru a ambasadorului României la Enschede

06.11.2019

La data de 6 noiembrie 2019, ambasadorul României în Olanda, doamna Brândușa Predescu, a făcut o vizită de lucru în orașul Enschede, provincia…