Servicii consulare şi vize

PROTECŢIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

FURNIZATE PRIN CERERILE DE SERVICII CONSULARE

ÎN MATERIA ACTIVITĂȚII NOTARIALE

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Externe este înregistrat, sub numărul 5286 din Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal gestionat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), ca operator de date cu caracter personal pentru activitatea notarială exercitată de misiunile diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate.

În consecință, Ministerului Afacerilor Externe îi revine obligația de a colecta de la solicitanții de servicii consulare specifice date personale adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul prelucrării, precum și de a administra în condiții de siguranță aceste date, în strictă conformitate cu regimul juridic care le este aplicabil.

Scopul colectării datelor personale îl constituie îndeplinirea procedurilor notariale și întocmirea actelor notariale solicitate, incluzând, după caz, efectuarea formalităților legale de asigurare a publicității anumitor categorii de acte notariale prin înscrierea acestora în registrele naționale notariale.

Refuzul de a furniza operatorului datele personale necesare atrage imposibilitatea prestării serviciilor consulare solicitate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării, în calitate de operator, de către Ministerul Afacerilor Externe, inclusiv prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, iar în cazul înscrisurilor notariale supuse regimului de publicitate reglementat de Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, sunt comunicate și Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naționale Notariale din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 677/2001, titularii datelor personale colectate beneficiază de: dreptul la informare cu privire la regimul aplicabil datelor respective, dreptul de acces la propriile date, dreptul de intervenţie asupra acestora, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale adoptate exclusiv pe baza prelucrării automate a datelor, destinate evaluării personalității titularilor, precum și dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor individuală, ca date care îi vizează să facă obiectul unor prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, misiunii diplomatice sau oficiului consular român care v-a colectat datele personale ori Ministerului Afacerilor Externe român. De asemenea, vă puteți adresa ANSPDCP și/sau justiţiei pentru respectarea drepturilor conferite de cadrul legal în materie.

 

INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

FURNIZATE PRIN CERERILE DE SERVICII CONSULARE ÎN MATERIE DE EVIDENȚĂ A PERSOANEI, STARE CIVILĂ ȘI DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Externe este înregistrat, sub numărul 5287 din Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal gestionat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), ca operator de date cu caracter personal pentru activitatea exercitată de misiunile diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate în materie de evidență a persoanei, stare civilă și documente de călătorie.

În consecință, Ministerului Afacerilor Externe îi revine obligația de a colecta de la solicitanții de servicii consulare specifice date personale adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul prelucrării, precum și de a administra în condiții de siguranță aceste date, în strictă conformitate cu regimul juridic care le este aplicabil.

Scopul colectării datelor personale îl constituie procesarea și soluționarea cererilor de prestare a serviciilor consulare în materie de evidență a persoanei, stare civilă și documente de călătorie.

Refuzul de a furniza operatorului datele personale necesare atrage imposibilitatea prestării serviciilor consulare solicitate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării, în calitate de operator, de către Ministerul Afacerilor Externe, inclusiv prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, iar în cadrul procedurilor de procesare și soluționare a cererilor depuse sunt comunicate, după caz, următorilor destinatari: structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne (Direcţia Generală de Paşapoarte, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, Direcţia Cazier Judiciar și Evidență Operativă din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, Inspectoratul General pentru Imigrări), Autoritatea Națională pentru Cetățenie din cadrul Ministerului Justiției, serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor și oficiile de stare civilă din cadrul administrației publice locale, Arhivele Naționale ale României.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 677/2001, titularii datelor personale colectate beneficiază de: dreptul la informare cu privire la regimul aplicabil datelor respective, dreptul de acces la propriile date, dreptul de intervenţie asupra acestora, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale adoptate exclusiv pe baza prelucrării automate a datelor, destinate evaluării personalității titularilor, precum și dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor individuală, ca date care îi vizează să facă obiectul unor prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, misiunii diplomatice sau oficiului consular român care v-a colectat datele personale ori Ministerului Afacerilor Externe român. De asemenea, vă puteți adresa ANSPDCP și/sau justiţiei pentru respectarea drepturilor conferite de cadrul legal în materie.

 

INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

FURNIZATE PRIN CERERILE DE SERVICII CONSULARE

ÎN MATERIA CETĂȚENIEI ROMÂNE

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Externe este înregistrat, sub numărul 17953 din Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal gestionat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), ca operator de date cu caracter personal pentru procedurile consulare în materia cetățeniei române îndeplinite de misiunile diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate.

În consecință, Ministerului Afacerilor Externe îi revine obligația de a colecta de la solicitanții de servicii consulare specifice date personale adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul prelucrării, precum și de a administra în condiții de siguranță aceste date, în strictă conformitate cu regimul juridic care le este aplicabil.

Scopul colectării datelor personale îl constituie procesarea cererilor de dobândire/redobândire și de renunțare la cetățenia română, precum și crearea unui portal electronic intern destinat vizualizării ordinelor de aprobare a acestor cereri, exclusiv de către Ministerul Afacerilor Externe și misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate.

Refuzul de a furniza operatorului datele personale necesare atrage imposibilitatea prestării serviciilor consulare solicitate.

Informaţiile înregistrate prin preluarea cererilor de dobândire/redobândire și de renunțare la cetățenia română sunt destinate utilizării, în calitate de operator, de către Ministerul Afacerilor Externe, inclusiv prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, iar în cadrul procedurilor de procesare și soluționare a cererilor respective, sunt comunicate Autorității Naționale pentru Cetățenie din cadrul Ministerului Justiției.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 677/2001, titularii datelor personale colectate beneficiază de: dreptul la informare cu privire la regimul aplicabil datelor respective, dreptul de acces la propriile date, dreptul de intervenţie asupra acestora, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale adoptate exclusiv pe baza prelucrării automate a datelor, destinate evaluării personalității titularilor, precum și dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor individuală, ca date care îi vizează să facă obiectul unor prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, misiunii diplomatice sau oficiului consular român care v-a colectat datele personale ori Ministerului Afacerilor Externe român. De asemenea, vă puteți adresa ANSPDCP și/sau justiţiei pentru respectarea drepturilor conferite de cadrul legal în materie.

 

140 de ani de relații diplomatice RO-NL: 24 ianuarie 1880 – recunoașterea independenței României de către Țările de Jos

24.01.2020

România şi Țările de Jos au avut, de-a lungul istoriei, strânse legături în primul rând în plan economic. Regatul Țărilor de Jos a început să…

Programul Secției Consulare în data de 24 ianuarie 2020

20.01.2020

Vă informăm că, potrivit prevederilor legale în vigoare, Ambasada României în Regatul Țărilor de Jos va fi închisă în data de 24 ianuarie 2019. Prin …

Interviu acordat de ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a acordat pentru platforma "Umbrela Strategică" un interviu privind priorităţile diplomaţiei româneşti.…