Promovare şi cooperare economică

Promovarea exporturilor româneşti în Regatul Ţărilor de Jos

Sistemul de susţinere şi promovare a exportului cuprinde instrumente de susţinere a exportului aliniate la regulile internaţionale în domeniu şi la practica altor ţări:

Instrumente de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat

1. Instrumente în administrarea EXIMBANK, conform Legii nr. 96/2000, modificata prin Legea nr.165/2006 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A.. Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior repartizeaza fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A., conform Legii nr. 96/2000, în funcţie de necesităţile de susţinere a exportului.

2. Instrumente în administrarea ministerelor de resort :

2.1.  Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat în baza prevederilor OUG nr. 120/2002, a Hotărârii 296/2007 si a Ordinului 484/2015,  suportă, parţial sau total, din fonduri de la bugetul de stat cheltuielile pentru:

a)  participarea la târguri si expoziţii internaţionale;

b)  organizarea de misiuni economice si acţiuni de promovare a exporturilor in străinătate;

c)  realizarea de studii de piaţa si pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, pe baze concurenţiale, in conformitate cu legislaţia in vigoare, cu suportarea a 50% din cheltuielile aferente;

d)  realizarea de acţiuni de publicitate si reclama comercială cu caracter general, pe produse si grupe de produse, pe pieţe de interes pentru exportul românesc;

e)  realizarea unui portal de informaţii de comerţ exterior, inclusiv a celor de administrare, din fonduri bugetare;

f)   susţinerea financiară a unor acţiuni promoţionale organizate de către reprezentantii economici şi comerciali ai Ministerului Economiei în străinătate;

Ministerul pentru mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat coordonează şi administrează acţiunile de promovare a exportului,  şi îndeplineşte atribuţiile de încheiere, finanţare şi derulare a contractelor de prestări servicii pentru realizarea acţiunilor respective.

2.2. Programele de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea exportului, administrat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, printre care menționăm: programul de internationalizare, programele Start-up Nation, Microindustrialziare, etc. Pentru detalii consultați: http://www.aippimm.ro/categorie/programe/ .

2.3. Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale, administrat de Ministerul Economiei. Pentru detalii http://economie.gov.ro/programul-de-crestere-a-competitivitatii-produselor-industriale.

2.4. Programul de creştere a competitivităţii produselor agroalimentare, administrat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Contact: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură : www.apia.org.ro; promovare@apia.org.ro

Telefon: +40.21.200.50.12/21.200.50.33/21.200.50.17

Reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat susţine eforturile de promovare derulate prin programele de mai sus, printr-o serie de acţiuni complementare:

  1. Furnizarea de informatii privind oportunitatile de afaceri si cooperare pe pietele respective (cereri de oferta, propuneri de cooperare, licitatii internationale, etc.)
  2. Furnizarea de informaţii şi propuneri privind manifestările expoziţionale specializate organizate pe piaţa de reşedinţă, precum şi a altor evenimente de interes pentru firmele româneşti
  3. Furnizarea de informaţii privind organizarea şi funcţionarea mediului antreprenorial şi de afaceri din ţara de reşedinţă

Furnizarea de informaţii privind organizarea şi funcţionarea mediului antreprenorial şi de afaceri din ţara de reşedinţă -  Îndrumar de afaceri

În Regatul Ţărilor de Jos, reţeaua externă este reprezentată de:

Biroul de Promovare Comercial-Economică Haga

Adresa: Catsheuvel 55, 2517 KA The Hague

Tel/Fax (direct): +31 (0) 70 355 7369

Tel (secretariat): +31 (0) 70 322 3613 (ext. 112)

E-mail: ecs.nl@dce.gov.ro

 

 

Alegeri Prezidenţiale 2019. Secţiile de votare din Olanda

15.11.2019

În baza deciziei AEP, în Olanda sunt organizate 25 de secţii de votare, după cum urmează: Amsterdam: 5 secţii la Sporthallen Zuid (adresa: …

Japanese Tables Evening- Leiden

15.11.2019

La data de 13 noiembrie 2019, ambasadorul României, Brândușa Predescu şi Alexandra Calu, diplomat în cadrul Ambasadei, au participat la evenimentul…

Vizită de lucru a ambasadorului României la Enschede

06.11.2019

La data de 6 noiembrie 2019, ambasadorul României în Olanda, doamna Brândușa Predescu, a făcut o vizită de lucru în orașul Enschede, provincia…