Comunitatea românească

Pe agenda comunităţii

Alegeri pentru Președintele României - 2019 

Pentru informații privind noile prevederi legislative pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie a.c., vă rugăm să accesați http://www.mae.ro/node/49479

 

Ambasada României la Haga pune la dispoziția cetățenilor români interesați să locuiască și să lucreze în Olanda, materialul informativ “Viața și munca în Olanda”.

Acesta cuprinde, printre altele, referiri și informații privind sistemul de asigurări medicale, piața muncii și oportunități de angajare, securitate socială și sistemul de educație din statul gazdă.

Documentul poate fi accesat aici. 

 

În atenția studenților români din Olanda - Ambasada României la Haga recomandă tinerilor români care au ales să studieze în Olanda sa consulte Ghidul Studentului Român în Olanda, pentru a afla informații privind condițiile de viață și cazare, deschiderea unui cont bancar, transport. încheierea unei asigurări de sănătate. 

Ghidul poate fi accesat la https://lsrs-nl.ro/cazarea

 

Inaugurarea, în 2018, a Muzeului Românilor de Pretutindeni 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeniț/MRP si-a propus inaugurarea, in anul 2018, a Muzeului Românilor de Pretutindeni, care are ca obiective păstrarea identităţii lingvistice, etnice, culturale şi religioase a românilor din diaspora.

MRP doreste ca muzeul să readucă în actualitate valurile succesive de emigraţie, precum şi viața de zi cu zi a românilor din afara granițelor țării, de-a lungul timpului.

Pentru materializarea acestui proiect, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a semnat, totodată, și un Protocol de Colaborare cu Muzeul Național de Istorie a României.

(http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-a-semnat-un-protocol-de-colaborare-cu-muzeul-national-de-istorie-a-romaniei)

 

Măsuri guvernamentale de interes pentru românii de pretutindeni - 17 iulie 2018 

Guvernul a adoptat un proiect de interes pentru românii de pretutindeni. Astfel, prin Hotărâre de Guvern a fost îmbunătățit cadrul legislativ privind condițiile în care românii pot călători în străinătate împreună cu copiii minori. Prin modificarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, aprobate prin HG nr. 94/2006 se clarifică documentele doveditoare privind stabilirea domiciliului sau a reședinței minorului în țara de destinație. Totodată,  au fost incluse prevederi referitoare la exceptarea de la procedura de supralegalizare pentru documentele eliberate de autorități oficiale din statele cu care România a încheiat tratate de asistență juridică ce prevăd scutirea de astfel de formalități.

De asemenea, devine posibil ca declarația celuilalt părinte, a ambilor părinți sau a reprezentantului legal să fie dată pentru o perioadă care să nu depășească 3 ani de la data întocmirii.

În cazul minorilor care se deplasează în străinătate pentru studii, se instituie posibilitatea ca aceștia să prezinte documente emise de instituția de învățământ pe care o va frecventa. Mai mult, însoțitorul unui minor va putea depune o declarație pe proprie răspundere referitoare la țara de destinație sau cea de reședință sau de domiciliu a minorului.

 

Școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, în anul universitar 2018-2019

Ministerul Educației Naționale (MEN) organizează procedura destinată românilor de pretutindeni privind selecția și admiterea în învățământul superior de stat din România, în anul universitar 2018-2019. Oferta de școlarizare în învățământul universitar și post universitar românesc, precum și metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu anul universitar 2017-2018, sunt publicate pe site-ul MEN http://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni). 

Cifra de școlarizare pentru românii de pretutindeni, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 131/2018, a fost repartizată instituțiilor de învățământ superior de stat care, în baza autonomiei universitare, vor stabili numărul locurilor fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă, respectiv al celor fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, pe domenii de licență, master și doctorat.

Calendarul admiterii, oferta de școlarizare și metodologia proprie de admitere a românilor de pretutindeni vor putea fi accesate pe site-ul fiecărei instituții de învățământ superior. Pentru o mai bună informare privind oferta de școlarizare pentru românii de pretutindeni a fiecărei instituții de învățământ superior, condițiile de selecție și termenele de depunere/transmitere a dosarelor de candidatură, respectiv de confirmare a acceptării dosarului, candidații sunt rugați să se adreseze direct instituțiilor de învățământ superior la care doresc să aplice.

 

Protocol de Colaborare între Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Patriarhia Română

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Patriarhia Română au semnat marți, 17 iulie a.c, un nou Protocol de Colaborare.

Protocolul de colaborare are în vedere o serie de proiecte, programe și acțiuni care urmăresc sprijinirea comunităților românești din afara granițelor țării pentru păstrarea identității etnice, culturale și religioase.

Sunt reglementate, astfel, eforturile comune în beneficiul comunităților românilor de pretutindeni prin construcția, reparația, conservarea și dotarea bisericilor, bibliotecilor și muzeelor, prin renovarea și întreținerea caselor memoriale, a monumentelor istorice și a cimitirelor.

Păstrarea, protejarea și revitalizarea tradițiilor și obiceiurilor românești vor fi sprijinite prin organizarea în țară și în străinătate a unor manifestări culturale destinate românilor de pretutindeni, prin proiecte educaționale, precum și prin consolidarea rolului educațional, spiritual și identitar al parohiilor și mânăstirilor ortodoxe românești din afara granițelor țării.

În cadrul parohiilor ortodoxe românești vor fi organizate, prin efortul comun al semnatarilor protocolului, evenimente tradiționale cu ocazia sărbătorilor, diverse manifestări culturale, tabere pentru copiii și tinerii din afara granițelor țării, concursuri de limba română, derulate în cadrul proiectului „Școala de Duminică”, ore de religie având drept scop familiarizarea copiilor cu credința ortodoxă, cu legătura dintre poporul român și creștinism și cu respectarea libertății religioase.

Patriarhia Română și Ministerul pentru Românii de Pretutindeni reînnoiesc astfel angajamentul asumat prin protocoalele anterioare pentru realizarea demersurilor comune în interesul major și diversificat al comunităților românești din afara granițelor țării.

 

Util pentru depunerea de proiecte care să fie finanțate de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

http://www.mprp.gov.ro/web/documente-necesare-depunerii-de-proiecte

 

Programul Diaspora START-UP

http://www.mprp.gov.ro/web/diaspora-start-up/

 

Strategia Națională pentru Românii de Pretutindeni pentru perioada 2017 - 2020

http://www.mprp.gov.ro/web/strategia-privind-relatia-cu-romanii-de-pretutindeni-2/

 

 
Ministerul Afacerilor Externe lansează „Ghidul alegătorului român din străinătate” pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor în anul 2016

Ministerul Afacerilor Externe lansează Ghidul alegătorului român din străinătate, un material informativ destinat alegătorilor români din străinătate în vederea informării cu privire la condiţiile de exercitare a dreptul de vot la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 11 decembrie 2016.

Ghidul alegătorului român din străinătate este parte a campaniei de informare derulate de Ministerul Afacerilor Externe cu scopul aducerii la cunoştinţa cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate a modalităţilor de exercitare a dreptului de vot pe care le au la dispoziţie la alegerile parlamentare din acest an.

Ghidul conţine informaţii necesare alegătorilor români din străinătate referitoare la categoriile de cetăţeni români care pot să îşi exercite dreptul de vot în străinătate, modalităţile de exercitare a votului în străinătate, programul de votare, documentele de identitate în baza cărora se poate exercita dreptul de vot la secţiile de votare din străinătate, instrucţiuni privind exercitarea votului prin corespondenţă ş.a.

Alegătorii români din străinătate pot consulta Ghidul alegătorului român din străinătatepe pagina de web a Ministerului Afacerilor Externe, la secţiunea dedicată votului în străinătate la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, aici

Ministerul Afacerilor Externe reaminteşte că, pentru a identifica cea mai apropiată secţie de votare, alegătorii români din străinătate pot consulta lista integrală a celor 417 secţii de votare din străinătate înființate prin Hotărârea Nr. 43/2016 a Autorităţii Electorale Permanente, pe pagina de web a Ministerului Afacerilor Externe, aici.

La alegerile din 11 decembrie 2016 alegătorii români din străinătate vor avea la dispoziţie 417 secţii de votare, cu 111 mai multe decât la alegerile parlamentare din 2012 şi cu 123 mai multe decât la alegerile prezidențiale din 2014.

Potrivit prevederilor Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale, cu modificările şi completările ulterioare  activităţile de pregătire şi organizare a procesului de votare în străinătate sunt asigurate de către Biroul electoral de circumscripție 43 pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara ţării, cu sprijinul logistic al Ministerului Afacerilor Externe. Pentru informaţii suplimentare referitoare la activitatea  Biroul electoral de circumscripție pentru străinătate accesaţi pagina de web a Biroului la link-ul următor: http://www.mae.ro/node/38738

Pentru informaţii referitoare la activitatea  Biroului electoral pentru votul prin corespondenţă accesaţi pagina de web a acestei instituții la link-ul următor: http://www.mae.ro/node/38739

Informații utile privind votul la alegerile parlamentare de la sfârșitul acestui an în afara țării sunt disponibile pagina de web a Ministerului Afacerilor Externe, la secţiunea dedicată alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016 (http://www.mae.ro/parlamentare-2016), precum și pe site-urile misiunilor diplomatice și ale oficiilor consulare ale României.

 

Alegeri parlamentare 2016 – înscrierea în Registrul electoral și opțiunea votului prin corespondență

Vă informăm că, pentru alegerile parlamentare din acest an, cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate au la dispoziție posibilitatea de a se înscrie înRegistrul electoral, inclusiv cu opțiunea votului prin corespondență, începând din 1 aprilie 2016 și până la data expirării a 48 de ore de la data începerii perioadei electorale.

Procedura de vot prin corespondență pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința legal stabilite în străinătate:

https://www.youtube.com/watch?v=hDjB2uQz-wU

Procedura de vot la secție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința legal stabilite în străinătate:

https://www.youtube.com/watch?v=cJs_C1uRvQE

Pe portalul Autorității Electorale Permanente, la rubrica „Legislație electorală”, sunt disponibile:

- Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență

- Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente

-Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 8/10.02.2016 pentru aprobarea modelelor cererilor de înscriere în Registrul electoral

http://www.roaep.ro/legislatie/legislatie-electorala/

Alegeri Prezidenţiale 2019. Secţiile de votare din Olanda

15.11.2019

În baza deciziei AEP, în Olanda sunt organizate 25 de secţii de votare, după cum urmează: Amsterdam: 5 secţii la Sporthallen Zuid (adresa: …

Japanese Tables Evening- Leiden

15.11.2019

La data de 13 noiembrie 2019, ambasadorul României, Brândușa Predescu şi Alexandra Calu, diplomat în cadrul Ambasadei, au participat la evenimentul…

Vizită de lucru a ambasadorului României la Enschede

06.11.2019

La data de 6 noiembrie 2019, ambasadorul României în Olanda, doamna Brândușa Predescu, a făcut o vizită de lucru în orașul Enschede, provincia…