Embassy News

De president van Roemenië, de heer Klaus Iohannis, neemt de Martin Buber-Plaquette, toegekend door de Stichting Euriade, in ontvangst

De President van Roemenië, de heer Klaus Iohannis, heeft vrijdag, 18 november j.l. tijdens een  ceremonie in de Abdij Rolduc in Kerkrade, Nederland, de "Martin Buber Plaquette"ontvangen. Deze is hem toegekend door de Stichting Euriade voor de manier waarop hij het principe van de dialoog en van de humanistische waarden toepast in zijn publieke en privé leven, alsmede omdat hij op een alomvattende en authentieke wijze blijk geeft van politieke en sociale verantwoordelijkheid zowel in Roemenië als op Europees niveau.

In de voorgaande jaren is deze onderscheiding onder meer ontvangen door de voormalige Duitse vice-kanselier Hans-Dietrich Genscher, Koningin Silvia van Zweden, de voormalige Duitse bondskanselier Helmut Schmidt, en de voormalige Duitse president Richard von Weizsäcker. De laudatio werd gegeven door de heer Theo Bovens, Commissaris van Zijne Majesteit de Koning van Nederland voor de provincie Limburg. Tijdens zijn toespraak wees de laudator op de indrukwekkende manier waarop president Klaus Johannis de Europese waarden en beginselen heeft aanvaard; ook vond hij dat de bekroonde de noodzakelijke kwaliteiten had om met deze Roemenië een belangrijke stem binnen de Europese Unie te geven.

De Roemeense president prees in zijn acceptatietoespraak de activiteiten van de Stichting Euriade en die van haar voorzitter, prof dr Werner Janssen. Hij spraak vol lof over alle inspanningen die zijn gedaan om jonge mensen over de hele wereld – en niet alleen in Nederland, Duitsland en België - in de geest van Europese waarden te onderwijzen en hun met het erfgoed van de grote existentialistische filosoof en denker Martin Buber (1878 - 1956) bekend te maken. Buber’s werken zijn gericht op het “ principe van de dialoog”  als een fundamenteel aspect van sociale interactie.

President Klaus Iohannis benadrukte bij deze gelegenheid zijn diepe geloof in de relevantie  van het Europese project, en gaf aan dat Roemenië een land is waarin de Europese geest zich zonder xenofobe of anti-Europese verdeeldheid  tendenties  manifesteert. Hij vertelde dat Roemeense burgers tot die groep Europeanen  behoren met het de grootste mate van vertrouwen in en steun voor de Europese Unie behoren, en aldus op een solide  manier bijdragen tot het behoud van eenheid binnen het Europese project, iets wat op dit moment meer nodig is dan ooit.

De Roemeense president wees ook op de prestaties van ons land op het gebied van het bevorderen van de dialoog tussen de meerderheid en minderheden. Volgens hem is Roemenië een waarachtig model van interculturele samenleving, gebouwd op democratie, respect en vreedzame coëxistentie - in lijn met de desiderata die de Stichting Euriade bevordert en in overeenstemming met de geest van de filosofie van Martin Buber. President Klaus Iohannis zei dat hij zeer vereerd was door het ontvangen van de Martin Buber –Plaquette, die is gewijd aan de kracht van de dialoog, in dienst van de burger en wederzijds respect binnen de gemeenschappen en samenlevingen.

Tijdens zijn aanwezigheid in Kerkrade nam de president van Roemenië ook deel aan een vrije dialoog met meer dan 100 jongeren uit verschillende delen van de wereld, die deelnemen aan het Internationale Festival van de Dialoog dat dit jaar als  thema heeft: “Een handreiking aan onze naasten”. Onder de deelnemers van het Internationale Festival van dit jaar waren ook vier jongeren uit Bistrita,Roemenië, allemaal scholieren van het Nationaal College “Liviu Rebreanu” die zijn begeleid door hun leraar.

 

 

 

 

Panel discussion with top international legal experts hosted by the Embassy of Romania

09/06/19

On the 4th of September, the Embassy of Romania co-organized, together with Leiden University - Grotius Centre for International Legal Studies and the…

Award ceremony for Philippe Couvreur, former Registrar of the International Court of Justice, with a high Romanian decoration

09/04/19

On the 4th of September 2019 the Ambassador of Romania to The Hague hosted a special ceremony in the honor of the former Registrar of the International…